Χρήσιμες Συνδέσεις

Το Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων "Ο Νεομάρτυς Γεώργιος" αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία - Παράρτημα του νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ", σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4109/23-1-2013, τ.Α' 16 και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υπάγεται (ν. 4052/2012, τ.Α' 41) στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.