Επίσκεψη στο Θεραπευτήριό μας του συλλόγου "Η Αγάπη" από την Κύπρο

τραπέζι 1
τραπέζι 2
τραπέζι 3
τραπέζι 4
χορός