Περιβάλλων χώρος του Θεραπευτηρίου

26/07/2012
από το λόφο
είσοδος 1 δεξιά
είσοδος 1 δεξιά νέο
είσοδος 2 αριστερά
είσοδος 2 αριστερά νέο
εσωτερικό 1 διαγώνια
εσωτερικό 2 διαγώνια