Αυτοκίνητο Θεραπευτηρίου

αυτοκίνητο Θεραπευτηρίου (πίσω μέρος)
αυτοκίνητο Θεραπευτηρίου (πλάϊ δεξιά)
αυτοκίνητο Θεραπευτηρίου (πλάϊ αριστερά)