Νέα - Ανακοινώσεις

Ιαν 01 1970

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων - «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» Ιωαννίνων

ΤΟ Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:θα προβεί στην κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου.

Ιαν 01 1970

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ