Νέα - Ανακοινώσεις

Αυγ 20 2015

Ανακοίνωση καταχώρησης οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό προμήθειας Υλικ Καθαριότητας με α.α. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 12449

Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναφορικά με την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Υλικών Καθαριότητας με α.α. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 12449 οτι...

Αυγ 20 2015

Ανακοίνωση καταχώρησης οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό προμήθειας Τροφίμων με α.α. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 8091

Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναφορικά με την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Τροφίμων με α.α. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 8091 οτι...

Ιουλ 14 2015

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό (8091) με αρ. Δ/ξης 10/2015 Προμήθειας Τροφίμων

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό (8091) με αρ. Δ/ξης 10/2015 Προμήθειας Τροφίμων...

Ιουν 09 2015

Χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς - επιχειρήσεις - υποψήφιους προμηθευτές / αναδόχους, ότι με τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 και του Ν. 4281/2014 προβλέπεται...