Διευκρινιστική Επιστολή επί τεχνικής προδιαγραφής Ηλιακών Συλλεκτών