Νέα - Ανακοινώσεις

Ιουλ 19 2016

Διευκρινιστική Επιστολή επί τεχνικής προδιαγραφής Ηλιακών Συλλεκτών

Παρακαλώ ενημερωθείτε σχετικά από το επισυναπτόμενο αρχείο αναφορικά με διευκρίνιση τεχνικής προδιαγραφής των ηλιακών συλλεκτών

Δεκ 30 2015

Ανακοίνωση παροχής διευκρινίσεων για τους όρους της αρ. 25/2015 Διακήρυξης

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι προμηθευτές του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ «19540» περί προμήθειας ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ...

Αυγ 20 2015

Ανακοίνωση καταχώρησης οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό προμήθειας Τροφίμων με α.α. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 8091

Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναφορικά με την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Τροφίμων με α.α. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 8091 οτι...

Αυγ 20 2015

Ανακοίνωση καταχώρησης οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό προμήθειας Υλικ Καθαριότητας με α.α. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 12449

Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναφορικά με την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Υλικών Καθαριότητας με α.α. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 12449 οτι...