Νέα - Ανακοινώσεις

Ιουν 09 2015

Χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς - επιχειρήσεις - υποψήφιους προμηθευτές / αναδόχους, ότι με τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 και του Ν. 4281/2014 προβλέπεται...