Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) fancoil οροφής (CPV:42512200-0) και αντικατάσταση (CPV:45331000-6) των παλαιών που έχουν υποστεί βλάβη στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος