Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια (CPV: 39220000-0) ειδών για τις ανάγκες των μαγειρείων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος»