Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κλειδαριών για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος».