Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υδραυλικού υλικού για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος».