Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υδραυλικού υλικού (CPV:44115210-4) και κλειδαριών (CPV:4452000-1) για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος».

09/07/2019