ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΚΠΠΗ