Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια είκοσι (20) ταμπακέρων με ιμάντες για τα ρολά των παραθύρων του Παραρτήματος AMEA Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος