Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών και αντικατάσταση, λόγω παλαιότητας, των σωληνώσεων τροφοδοσίας των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος».