ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020