ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02_2019 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΚΠΠΗ 2019-2020