ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠΠΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

20/12/2018
Συνημμένα Αρχεία: