ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ