Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γνήσιων toner και drum για fax και εκτυπωτές (CPV: 30125110-5) για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος».

19/11/2018
Συνημμένα Αρχεία: