Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την καθαριότητα εγκαταστάσεων Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΗ για τον Αύγουστο 2018