Τμήμα Χρονίως Πασχόντων

Το Τμήμα Χρονίως Πασχόντων αναφέρεται στη νοσηλεία και περίθαλψη των μόνιμων περιθαλπόμενων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων "Ο Νεομάρτυς Γεώργιος". Το Παράρτημα στελεχώνεται από κατάλληλες προς το σκοπό αυτό ειδικότητες, όπως: Παθολόγο, Φυσίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτικό Προσωπικό, Θαλαμηπόλους-Τραπεζοκόμους κ.α. Η περίθαλψη αναφέρεται στην παροχή Ιατρικής Φροντίδας