Οργανισμός Παραρτήματος

 

Με το Βασιλικό Διάταγμα 141/15-9-1958 ιδρύθηκε στα Ιωάννινα το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Νεομάρτυς Γεώργιος".

Το 1983 με το Προεδρικό Διάταγμα 450/21-11-1983 προστίθεται παράγραφος που αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση των περιθαλπόμενων καθώς και άλλων ατόμων, χρονίως πασχόντων της περιοχής της έδρας του Ιδρύματος. Για τον παραπάνω σκοπό, συστήνεται Υπηρεσιακή Μονάδα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που απαρτίζεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγο (με σύμβαση), Επαγγελματικό Σύμβουλο και Τεχνίτριες και είναι αρμόδια για κάθε θέμα που αφορά την ανάπτυξη του Προγράμματος και το συντονισμό των ενεργειών στην εξατομικευμένη εφαρμογή του στα άτομα που επιλέγονται.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 26/20-1-1988 συστήνεται στο Ίδρυμα μόνιμη θέση ενός Ιατρού Παθολόγου και ενός Ψυχολόγου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου.

Ο Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Ιωαννίνων "Ο Νεομάρτυς Γεώργιος", που εμπεριέχεται στο Προεδρικό Διάταγμα 378/19-11-1990, καθορίζει με λεπτομέρεια την αποστολή - σκοπό του Ιδρύματος καθώς και λοιπά διοικητικά θέματα. Με το ίδιο Π.Δ. η Υπηρεσιακή Μονάδα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στελεχώνεται με μόνιμο προσωπικό που περιλαμβάνει: Ψυχολόγο, Επαγγελματικό Σύμβουλο, Ιατρό Φυσικής Ιατρικής και αποκατάστασης, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και Τεχνίτες-Εκπαιδεύτριες. Τέλος, οι Υπηρεσίες του Ιδρύματος διαρθρώνονται σε:

  • Τμήμα Χρονίως Πασχόντων
  • Τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Κατάρτισης και
  • Τμήμα Διοικητικού

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Νεομάρτυς Γεώργιος", δυναμικότητας εκατό (100) κλινών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον οργανισμό του,  παρέχει στα άτομα που περιθάλπει υγιεινή στέγη και διατροφή, κατάλληλο ρουχισμό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία. Επίσης, με τη εφαρμογή διαφόρων ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιδιώκει την ψυχική τόνωση και την κοινωνική αποκατάσταση των περιθαλπόμενων.

Μέχρι το Μάϊο του 2008 στεγαζόταν και λειτουργούσε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του επί της οδού Λαμπρίδου 30, οπότε και μεταφέρθηκε και λειτουργεί πλέον στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις στο συνοικισμό Πεντέλης, Νεομάρτυρος Γεωργίου 1.

Είσοδος Ιδρύματος

Με το ν. 4025/2-11-2011 το Ίδρυμα μετονομάζεται πλέον σε Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» Ιωαννίνων.

Από 1ης Ιουλίου 2012 και με τις διατάξεις του ν. 4052/1-3-2012 (τ.Α, αρ.φυλ. 41, άρθρο 9) οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, και ως εκ τούτου και το Θεραπευτήριό μας, υπάγονται πλέον στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Με τις διατάξεις του ν.4109/23-1-2013 (τ.Α΄, αρ.φυλ. 16, άρθρο9) το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων "Ο Νεομάρτυς Γεώργιος" Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων "Ο Νεομάρτυς Γεώργιος" και αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία (παράρτημα) του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Σας ενημερώνουμε οτι μέχρι στις 10-2-2014 υπήρχαν 62 περιθαλπόμενοι και οι κενές κλίνες ανέρχονταν σε 38.