Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Σκοπός του Παραρτήματος είναι:

 • η περίθαλψη ατόμων χρονίως πασχόντων από κινητικές ή νοητικές αναπηρίες, μη αυτοεξυπηρετούμενων και των δύο (2) φύλων από 18 ετών και πάνω και
 • η αποκατάσταση (Ιατρική, Κοινωνική και Επαγγελματική) τόσο των περιθαλπομένων όσο και άλλων ατόμων που πάσχουν από χρόνιες κινητικές ή νοητικές αναπηρίες και κατοικούν στην περιοχή των Ιωαννίνων με ανάπτυξη εξωτερικού προγράμματος.

Προϋποθέσεις εισαγωγής στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων "Ο Νεομάρτυς Γεώργιος" είναι τα υποψήφια άτομα να μην πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα (φυματίωση, ηπατίτιδα κ.λ.π.), από καρκίνο με εξελκώσεις (εμφανή καρκίνο), από ψυχική ασθένεια που θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, καθώς και την ψυχική ισορροπία και σωματική ακεραιτότητα των υπολοίπων ασθενών (διεγέρσεις κ.λ.π.). Προκειμένου να εισαχθούν στο Παράρτημά μας απαραίτητη είναι η προσκόμιση:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή κηδεμόνα αυτού προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου.
 2. Ιατρική Γνωμάτευση (το έντυπο προς συμπλήρωση δίνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Θεραπευτηρίου)
 3. Αντίγραφο Φύλλου Νοσηλείας από Νοσοκομείο ή αναγνωρισμένη κλινική σε περίπτωση που νοσηλεύεται στο διάστημα που γίνεται η αίτηση εισαγωγής.
 4. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας, που συντάσσεται από Κοινωνικό Λειτουργό του Δήμου ή της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας ή από όργανο οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας Κοινωνικής Υπηρεσίας ανάλογα με την εκάστοτε αρμοδιότητα.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο που ανήκει
 6. Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας.
 7. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας, θεωρημένης και να έχει ισχύ για το χρόνο που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά.
 8. Απόκομμα επιταγής σύνταξης του ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για το ύψος της μηνιαίας σύνταξης.
 9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δε λαμβάνει άλλη σύνταξη πλην αυτής του Ο.Γ.Α., Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Δημοσίου κλπ ανάλογα με το που είναι ασφαλισμένος.
 10. Εφόσον δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό, απόφαση Δήμου ή Περιφέρειας για δωρεάν περίθαλψη.

Δεδομένου οτι με την ενεργοποίηση του ΕΟΠΥΥ, άλλαξε η διαδικασία εισαγωγής στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας, παρακαλούμε όπως, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται πλέον και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Θεραπευτηρίου στο τηλέφωνο 2651 3 60111 από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 8:00 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι ή εναλλακτικά στον Ψυχολόγο του Θεραπευτηρίου στο τηλέφωνο 2651 3 60112.