Τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης είναι στελεχωμένο με ειδικότητες Φυσιάτρου, Φυσικοθεραπευτών και Εργοθεραπευτών που, αξιοποιώντας το άρτια εξοπλισμένο φυσικοθεραπευτήριο και τους χώρους εργοθεραπείας,  παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης με εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας.

Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται όχι μόνο στους περιθαλπόμενους του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων "Ο Νεομάρτυς Γεώργιος" αλλά και στα εξωτερικά ΑμεΑ που ζουν στην περιοχή των Ιωαννίνων και μεταφέρονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες δωρεάν με λεωφορείο ΑμεΑ ιδιοκτησίας του Παραρτήματος.

Οι δραστηριότητες που επιλέγονται από τις εργοθεραπεύτριες και πραγματοποιούνται σε άριστα εξοπλισμένους χώρους και με ποικιλία εποπτικών μέσων και υλικών, είναι ομαδικές και στοχεύουν στην προαγωγή της ανεξαρτησίας των ατόμων μέσω της βελτίωσης των κοινωνικών και γνωστικοαντιληπτικών δεξιοτήτων τους.

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν ασκήσεις, παιχνίδια, κατασκευές είτε με την χρήση θεραπευτικών τεχνικών και μεθόδων είτε μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με τελευταίας τεχνολογίας λογισμικά και βοηθήματα είτε μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα (SNOOZELEN).

Επίσης ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην ψυχαγωγία των ατόμων και τη δημιουργική εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου τους. Για το λόγο αυτό διοργανώνονται και διάφορες εκδηλώσεις όπως χοροί, γιορτές και εκδρομές.